Verkoop en advisering op het gebied van uienzaad en plantgoed

Uienzaad

Rassenkeuze is een van de belangrijkste beslissingen voor een geslaagde uienteelt. Het juiste ras op de juiste grond is daarom van groot belang. Ook teelt voor specifieke afzet vraagt om een juiste rassenkeuze. Simonions volgt het hele traject van teelt tot eindafzet, daarom bent u voor een goed en onafhankelijk advies voor uienzaad bij Simonions op het goede adres. Vraagt u gerust naar onze gunstige prijzen.

Plantuitjes 1e jaars

Simonions kan ook de levering van, NAK-gekeurd uitgangsmateriaal voor uw 2e jaarsplantuienteelt verzorgen.

Spreekt dit u aan, of bent u geinteresseerd in een kennismakingsbezoek?
Bel of mail dan naar: 06-23638689 of info@simonions.nl